T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 撰

撰的意思

拼音: zhuàn

部首:扌

结构:左右

笔画数:15

造字法:—

五笔:RNNW

--------------------

拼音:zhuàn

意思:撰 zhuàn 写作:撰写 / 撰稿。

组词:撰稿 撰述 撰文 撰写 撰着 杜撰

近义词:撰写(撰稿)

英语:—

同样读zhuàn的字
同样笔画数是15画的字
更多
留言建议 |?ASP探针 |?PHP探针 |?站长Enjoy的Blog
? 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:29.76ms QueryTime:9